Fagus

Materia Redoxy

Materia Redoxy

Materia Redoxy – resina / dekorativni premaz za podove i zidove, nanesena gleterom na uobičajen način, ali “izgrebana” metalima u prahu nasumično nanesenima na površinu te završno lakirana dubokim mat lakom Zerogi.
Zidna površina postaje istovremeno degradirana i živa…hrđava!
Izražajan i jak stil za jedinstvene interijere…