Fagus

Efekt izbijeljene smreke na grilji

Efekt izbijeljene smreke na grilji

1. Grilja od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dvokomponentnog izbjeljivača Borma Bleacher 2K. Sušenje 4-6 sati.
2. Nanošenje jednog sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur ALF. Nakon 12 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320.
3. Nanošenje kistom dva sloja izbijeljenog Decking ulja, s međurazmakom od 16 sati i prema potrebi laganim brušenjem između slojeva. Sušenje 48 sati.