Fagus

Holzwachs Lasur na škuri od smreke

Holzwachs Lasur na škuri od smreke

1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom ili špricanjem prvog sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur u tonu. Nakon 12 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320. Nanošenje drugog sloja proizvoda Holzwachs Lasur. Nakon 12 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320. Nanošenje trećeg sloja proizvoda Holzwachs Lasur. Sušenje 24 sata.