Fagus

Pastellone 2.0             Spagna 22 Topskin mat

Pastellone 2.0             Spagna 22 Topskin mat

1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Spagna 22 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.