Fagus

PU bijeli lak na grilji od ariša

PU bijeli lak na grilji od ariša

1. Grilja od ariša prethodno završno obrušena papirom granulacije 150. Nanošenje PU impregnacije FI—M196 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
2. Nanošenje špricanjem dva sloja laka FL-40M308/C02, s međurazmakom od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.