Fagus

Resina F-5000                 Elegance

Resina F-5000                 Elegance

1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušiti minimalno 2 do 3 sata.
2. Pomiješati komponente A i B epoksidne smole F-5000 u omjeru 2:1 i jako dobro promiješati. Podijeliti smjesu na dva dijela u omjeru 80/20. U veći dio dodati po 2-4% epoksidne paste DM458, u manji 2-4% praha Limatura Ottone, te sve dobro promiješati. Veći dio smole izliti po cijeloj površini, zatim manji  dio izliti mjestimično u nepravilnim oblicima preko crvene kako bi se postiglo djelomično miješanje i stapanje boja. Po završetku toplim zrakom i/ili etilnim alkoholom ukloniti eventualne mjehuriće zraka s površine. Sušenje minimalno 72 sata.