Fagus

Eu invest

EU projekt

Tvrtka Fagus d.o.o. provedi projekt „Proširenje djelatnosti tvrtke Fagus izgradnjom novog proizvodnog, skladišnog, distributivnog i prodajnog centra“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanim s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništava i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt ulaganja odnosi se na izgradnju novog proizvodnog, skladišnog, distributivnog i prodajnog centra tvrtke na lokaciji u Velikoj Gorici uz nabavu nove opreme, te promicanja vidljivosti tvrtke i usluga koje pruža.
Cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke Fagus d.o.o. promjenom poslovnog modela ulaganjem u proizvodnju i proširenjem kapaciteta.
Rezultati projekta uključuju rast prihoda od prodaje i izvoza, rast produktivnosti, povećanje broja djelatnika te povećanje vidljivosti tvrtke u razdoblju do 2020.
Ukupna vrijednost projekta: 24.541.602,28 kn
Bespovratna potpora: 9.309.657,62 kn
Razdoblje provedbe: od 20.prosinca 2016. do 20.prosinca 2018.
Voditelj projekta: Edvard Zidarić, direktor, [email protected]
Koordinatorica projekta i kontakt osoba: Snježana Ilić, [email protected]
Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Fagus d.o.o.

Obavijest o nabavi


01.08.2018.
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)


NAZIV NABAVE:
IT oprema
Evidencijski broj nabave: 08

PODACI O NARUČITELJU:
Fagus d.o.o. (NoJN – nije obveznik Zakona o javnoj nabavi)
Sunčana ulica 54
52460 Buje
OIB: 27158222627

KONTAKT PODACI:
Snježana Ilić
Kontakt telefon: +385 99 24 24 305
Adresa elektroničke pošte: [email protected]

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je IT oprema. Predmet nabave uključuje opremu za povezivanje cjelokupnog proizvodnog procesa, njegove integracije s ostalim dijelovima novog centra, za prezentacijske svrhe te omogućavanje normalnog rada zaposlenicima novog centra. Predmet nabave nije podijeljen u grupe i Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave. Ponuđena roba mora biti nova.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi

DATUM OBJAVE: 01.08.2018.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 21.08.2018. u 14,00 sati

MJESTO NA KOJEM JE DOSTUPNA DOKUMENTACIJA:
Naručitelj objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje s pripadajućim prilozima na internetskoj stranici www.fagus.hr/obavijest-o-nabavi/
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Cijena ponude se iskazuje u HRK. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Fagus d.o.o., Poslovna zona Labinci bb, 52464 Kaštelir.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljati će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: [email protected]

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 99 24 24 305

21.08.2018. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


21.12.2017.
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ”Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“


NAZIV NABAVE:
Strojevi za proizvodnju, mješaonu i otpremu
Evidencijski broj nabave: 06/2017

PODACI O NARUČITELJU:
Fagus d.o.o. (NoJN – nije obveznik Zakona o javnoj nabavi)
Sunčana ulica 54
52460 Buje
OIB: 27158222627

KONTAKTNI PODACI:
Snježana Ilić
Kontakt telefon: +385 99 24 24 305
Adresa elektroničke pošte: [email protected]

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su specijalizirani strojevi za korištenje u proizvodnom pogonu, mješaoni, prostoru za izradu uzoraka i prostoru za izdavanje robe. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Postupak nadmetanja s objavom Obavijesti o nabavi
DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: 21.12.2017. godine
MJESTO OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: www.fagus.hr/obavijest-o- nabavi/
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12.01.2018. godine u 10:00 sati.
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Poslovna zona Labinci 8, 52464 Kaštelir.
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz Dokumentaciju za nadmetanje (u skladu s točkom 1.2 Dokumentacije za
nadmetanje) isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: [email protected]

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

IZMJENA DOKUMENTACIJE BR.1 – Preuzeti ovdje
FAGUS-EV-06-Izmjena-DZN-br-1.pdf

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 99 24 24 305

12.01.2018. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


01.09.2017.
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ”Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“


NAZIV NABAVE:
Nabava unutarnjeg uređenja i opremanja
Evidencijski broj nabave: 05/2017

PODACI O NARUČITELJU:
Fagus d.o.o. (NoJN – nije obveznik Zakona o javnoj nabavi)
Sunčana ulica 54
52460 Buje
OIB: 27158222627

KONTAKTNI PODACI:
Snježana Ilić
Kontakt telefon: +385 99 24 24 305
Adresa elektroničke pošte: [email protected]

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave je izvođenje obrtničkih radova za unutarnje uređenje i opremanje izložbenog, prodajnog i uredskog prostora novog proizvodnog, skladišnog, distributivnog i prodajnog centra. Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Postupak nadmetanja s objavom Obavijesti o nabavi

DATUM OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: 01.09.2017.

MJESTO OBJAVE OSNOVNE OoN i dokumentacije za nadmetanje: www.fagus.hr/obavijest-o-nabavi/

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 21.09.2017. godine u 10,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Fagus d.o.o., Poslovna zona Labinci bb, 52464 Kaštelir.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljati će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: [email protected]

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

IZMJENA DOKUMENTACIJE BR.1 – Preuzeti ovdje
FAGUS-EV 05-Izmjena DZN br 1.pdf

IZMJENA DOKUMENTACIJA BR.2 – Preuzeti ovdje
FAGUS-EV 05-Izmjena DZN br 2.pdf

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 99 24 24 305

27.09.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen


22.11.2016.
Obavijest o nabavi: Izvođenje radova za izgradnju nove hale


Evidencijski broj nabave: 01.
Predmet nabave su građevinski radovi za izgradnju nove poslovne hale. Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

12.12.2016. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.