Fagus

 • Ulje za parkete i namještaj B -28

  Ulje za parkete i namještaj B -28

  • 1. Hardwachs Coloroil bijeli 

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hadwachs Coloroil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -01

  Ulje za parkete i namještaj B -01

  • 1.Parketol PO10-005

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10-005 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -21

  Ulje za parkete i namještaj B -21

  • 1.GrundierolGO-146
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-146. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -33

  Ulje za parkete i namještaj B -33

  • 1. Hardwachs Coloroil RAL 8017
  • 2. Hardwachs Coloroil transparent

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hardwachs Coloroil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 16 sati, prema potrebi lagano brušenje.
  2. Nanijeti sloj transparentnog ulja Hardwachs Coloroil. Sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj 60 glossa

  Ulje za parkete i namještaj 60 glossa

  • 1. Parketol PO60

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO60 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -15

  Ulje za parkete i namještaj B -15

  • 1.Grundierol GO-63
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-63. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -14

  Ulje za parkete i namještaj B -14

  • 1.Grundierol GO-29
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-29. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -13

  Ulje za parkete i namještaj B -13

  • 1.Grundierol GO-30
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-30. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -12

  Ulje za parkete i namještaj B -12

  • 1.GrundierolGO-146
  • 2.Parketol PO10
  • 3.Grundierol GO-20

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-146. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 12 sati.
  3. Ponovno utrljavanje Grundierola GO-20 kako bi se postigao efekt patine. Sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -11

  Ulje za parkete i namještaj B -11

  • 1. Holzantix 2010
  • 2.Grundierol GO-20
  • 3.Parketol PO10-005         

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom Holzantix 2010 kako bi se napravila reakcija s drvetom. Nakon 12 sati sušenja brušenje papirom granulacije 180.
  2. Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-20. Sušenje 12 sati.
  3. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10-005 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 12 sati.
  4. Ponovno utrljavanje Grundierola GO-20 kako bi se postigao efekt patine. Sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj 30 glossa

  Ulje za parkete i namještaj 30 glossa

  • 1. Parketol PO30

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO30 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -31

  Ulje za parkete i namještaj B -31

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. Hardwachs Coloroil RAL 8017
  • 3. Hardwachs Coloroil transparent

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Holzantix 2010 nanijeti ravnomjerno na površinu i pustiti da se suši. Sušenje 24 sata i brušenje papirom granulacije 180.
  2. Nanijeti ulje Hardwachs Coloroil u RAL boji kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 16 sati, prema potrebi lagano brušenje.
  3. Nanijeti sloj transparentnog ulja Hardwachs Coloroil. Sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -08

  Ulje za parkete i namještaj B -08

  • 1.Grundierol GO-57
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-57. Nakon 3-4 sata sušenja, radi boljeg intenziteta, ponovno utrljati Grundierol GO-57. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -07

  Ulje za parkete i namještaj B -07

  • 1.Grundierol GO-55
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-55. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -30

  Ulje za parkete i namještaj B -30

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. TM---M006/--T01
  • 3. Hardwachs Coloroil transparent

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Holzantix 2010 prethodno toniran crnim pigmentom nanijeti ravnomjerno na površinu i pustiti 24 sata da se suši. brušenje papirom granulacije 180.
  2. Nanijeti dva sloja ulja Hardwachs Coloroil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj 10 glossa

  Ulje za parkete i namještaj 10 glossa

  • 1. Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -05

  Ulje za parkete i namještaj B -05

  • 1.Grundierol GO-53
  • 2.Grundierol GO-20
  • 3.Parketol PO10-005

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-53. Sušenje 3-4 sata.
  2. Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-20. Sušenje 12 sati.
  3. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10-005 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -04

  Ulje za parkete i namještaj B -04

  • 1.Grundierol GO-51
  • 2.Parketol PO10-005

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-51. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10-005 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -03

  Ulje za parkete i namještaj B -03

  • 1.Grundierol GO-20
  • 2.Parketol PO10-005

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-20. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10-005 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 12 sati.
  3. Ponovno utrljavanje Grundierola GO-20 kako bi se postigao efekt patine. Sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -10

  Ulje za parkete i namještaj B -10

  • 1.Grundierol GO-51
  • 2.Parketol PO10-005
  • 3.Grundierol GO-57

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-51. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10-005 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 12 sati.
  3. Ponovno utrljavanje Grundierola GO-57 kako bi se postigao efekt patine. Sušenje 24 sata.

 • Holzantix 2010 i bijeli vosak

  Holzantix 2010 i bijeli vosak

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. Hardwachs Coloroil /bijeli
  • 3. Parketol 1030

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Holzantix 2010 nanijeti ravnomjerno na površinu i pustiti da se suši. Nakon 4-6 sati sušenja brusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Krpom nanijeti sloj bijelog ulja Hardwachs Coloroil. Nakon 6-8 sati sušenja brusiti papirom granulacije 180-220.
  3. Nanijeti sloj ulja za parkete Parketol 1030. Sušenje 24 sata.

 • Ulje “Invisible Touch”

  Ulje “Invisible Touch”

  • 1. Invisible Touch Oil

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Invisible Touch kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Grundierol i Hardwachs Parketol

  Grundierol i Hardwachs Parketol

  • 1.Grundierol  br. 53
  • 2.Hardwachs Parketol 1030

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Hardwachs Parketol kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 6-8 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Efekt Pozitiv-Negativ

  Efekt Pozitiv-Negativ

  • 1.TP 1050
  • 2. Hard Top Oil 6020

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti bajc TP1050  i sušiti 6-8 sati. Lagano obrusiti papirom granilacije 180-220.
  2. Nanijeti dva sloja ulja Hard Top Oil 6020 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 6-8 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Waxy oil

  Waxy oil

  • 1. Waxy Oil

  1. Podloga od furnira ariša obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Waxy oil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hardwachs Parketol 2K

  Hardwachs Parketol 2K

  • 1. Hardwachs Parketol 2K

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja dvokomponentnog ulja Hardwachs Parketol 2K. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hard Top Oil

  Hard Top Oil

  • 1. Hard Top Oil

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hard Top Oil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 6-8 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hardwachs Oil 7030

  Hardwachs Oil 7030

  • 1. Hardwachs Oil 7030

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hardwachs Oil 7030 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 24 sata između slojeva. Nakon drugog sloja sušenje 4-6 sata i finalno poliranje. Sušenje 24 sata

 • Ulje “Invisible Touch”

  Ulje “Invisible Touch”

  • 1. Invisible Touch Oil

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Invisible Touch kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 4-6 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Srebrni listići

  Srebrni listići

  • 1. FL---M042/--C02
  • 2. Zapon 6100
  • 3. Ljepilo za listiće
  • 4. Srebrni listići
  • 5. Naturaaqua Parketlack

  1. Podloga od MDF ploče. Priprema MDF-a s PU bijelim temeljnim lakom FL–M042/C02 u dva sloja. Nakon drugog sloja sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 320.
  2. Nanijeti izolator Zapon 6100 kako bi se osigurala prionjivost, te pustiti da osuši.
  3. Nanijeti ljepilo za listiće i pustiti 20-30 minuta.
  4. Nanijeti listiće na ljepilo pomoću mekanog kista i pustiti 48 sati da dobro osuši.
  5. Nanijeti izolator Zapon 6100 i pustiti da osuši.
  6. Nanijeti dvije ruke dvokomponentnog laka Naturaqua Parketlack. Sušenje 48 sati

 • Holzantix 2008 i Parketol 2K

  Holzantix 2008 i Parketol 2K

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Parketol 2K

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Holzantix 2008 razrijediti vodom u omjeru 1:1 i nanijeti ravnomjerno na površinu, te pustiti da se suši. Nakon 24 sata sušenja brušenje papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti dva sloja dvokomponentnog ulja Parketol 2K, mokro na mokro. Sušenje nakon drugog sloja 48 sati.

 • Holzantix 2008 i Shabby

  Holzantix 2008 i Shabby

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Shabby 50
  • 3. Hardwachs Coloroil

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Prethodno tonirani Holzantix 2008 s crnim pigmentom, nanijeti krpom ravnomjerno na površinu. Nakon 6-8 sati sušenja  brusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom nanijeti sloj bijelog efekta Shabby 50. Sušenje 6-8 sati, lagano brušenje.
  3. Nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 6-8 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Efekt “Vintage”

  Efekt “Vintage”

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Parketol PO10         

  1. Podloga od furnira ariša obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom Holzantix 2008 prethodno razrijeđen vodom u omjeru 1:1. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 180.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Brončani listići

  Brončani listići

  • 1. FL---M042/--C02
  • 2. Zapon 6100
  • 3. Ljepilo za listiće
  • 4. Brončani listići
  • 5. Naturaaqua Parketlack

  1. Podloga od MDF ploče. Priprema MDF-a s PU bijelim temeljnim lakom FL–M042/C02 u dva sloja. Nakon drugog sloja sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 320.
  2. Nanijeti izolator Zapon 6100 kako bi se osigurala prionjivost, te pustiti da osuši.
  3. Nanijeti ljepilo za listiće i pustiti 20-30 minuta.
  4. Nanijeti listiće na ljepilo pomoću mekanog kista i pustiti 48 sati da dobro osuši.
  5. Nanijeti izolator Zapon 6100 i pustiti da osuši.
  6. Nanijeti dvije ruke dvokomponentnog laka Naturaqua Parketlack. Sušenje 48 sati

 • Holzantix 2010 i Hardwachs Furnirure Oil

  Holzantix 2010 i Hardwachs Furnirure Oil

  • 1. TP 1050/S 5000-N
  • 2. Hardwachs Coloroil /S 2500-N
  • 3. Hardwachs coloroil transparent

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti bajc TP1050  i sušiti 6-8 sati. Lagano brusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti jedan sloj ulja Hardwachs Coloroil u boji kistom, valjkom ili špricanjem. Nakon 6-8 sati sušenja brusiti papirom granulacije 180-220.
  3. Nanijeti sloj transparentnog ulja Hardwachs Coloroil. Sušenje 24 sata.

 • Zlatni listići

  Zlatni listići

  • 1. FL---M042/--C02
  • 2. Zapon 6100
  • 3. Ljepilo za listiće
  • 4. Zlatni listići
  • 5. Naturaaqua Parketlack

  1. Podloga od MDF ploče. Priprema MDF-a s PU bijelim temeljnim lakom FL–M042/C02 u dva sloja. Nakon drugog sloja sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 320.
  2. Nanijeti izolator Zapon 6100 kako bi se osigurala prionjivost, te pustiti da osuši.
  3. Nanijeti ljepilo za listiće i pustiti 20-30 minuta.
  4. Nanijeti listiće na ljepilo pomoću mekanog kista i pustiti 48 sati da dobro osuši.
  5. Nanijeti izolator Zapon 6100 i pustiti da osuši.
  6. Nanijeti dvije ruke dvokomponentnog laka Naturaqua Parketlack.

 • Ulje za parkete i namještaj 90 glossa

  Ulje za parkete i namještaj 90 glossa

  • 1. Parketol PO90

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO90 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -20

  Ulje za parkete i namještaj B -20

  • 1.GrundierolGO-140
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-140. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -19

  Ulje za parkete i namještaj B -19

  • 1.GrundierolGO-145
  • 2.Parketol PO10

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Utrljati temeljno ulje u boji Grundierol GO-145. Sušenje 12 sati.
  2. Nanijeti dva sloja ulja za parkete i namještaj Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje za parkete i namještaj B -32

  Ulje za parkete i namještaj B -32

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. TM---M006/--T01
  • 3. Hardwachs Coloroil RAL 7043
  • 4. Hardwachs Coloroil transparent

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Prethodno tonirani Holzantix 2010 nanijeti ravnomjerno na površinu i pustiti da se suši. Nakon 24 sata sušenja brusiti papirom granulacije 180.
  2. Nanijeti ulje Hardwachs Coloroil u RAL boji kistom, valjkom ili špricanjem.  Sušenje 16 sati, prema potrebi lagano brušenje.
  3. Nanijeti sloj transparentnog ulja Hardwachs Coloroil. Sušenje 24 sata.

 • Ulje “Invisible Touch”

  Ulje “Invisible Touch”

  • 1. Invisible Touch Oil

  1. Podloga od furnira oraha obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Invisible Touch kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 4-6 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Vosak crni

  Vosak crni

  • 1. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 2. Holzwachs br. 60

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  2. Utrljavanjem nanijeti sloj crnog voska Holzwachs br. 60. Sušenje 24 sata.

 • Vosak roza

  Vosak roza

  • 1. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 2. Dekorwachs br. 126

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  2. Utrljavanjem nanijeti sloj voska Dekorwachs br. 126. Sušenje 24 sata.

 • Vosak zeleni

  Vosak zeleni

  • 1. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 2. Dekorwachs br. 137

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  2. Utrljavanjem nanijeti sloj voska Dekorwachs br. 137. Sušenje 24 sata.

 • Vosak transparentni

  Vosak transparentni

  • 1. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 2. Cera Neutro Universal

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  2. Utrljavanjem nanijeti sloj transparentnog voska Cera Neutro Universal. Sušenje 24 sata.

 • Antix 2010 i smeđi vosak

  Antix 2010 i smeđi vosak

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 3. Holzwachs br. 59

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2010. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  3. Utrljavanjem nanijeti sloj voska Holzwachs br. 59. Sušenje 24 sata.

 • Antix 2010 i vosak trešnja

  Antix 2010 i vosak trešnja

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 3. Antikwachs br. 66

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2010. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  3. Utrljavanjem nanijeti sloj voska Antikwachs br. 66. Sušenje 24 sata.

 • Antix 2010 i bijeli vosak

  Antix 2010 i bijeli vosak

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 3. Liming wax

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2010. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  3. Utrljavanjem nanijeti sloj bijelog voska Liming wax. Sušenje 24 sata.

 • Antix 2010 i vosak hrast

  Antix 2010 i vosak hrast

  • 1. Holzantix 2010
  • 2. Hardwachs Parketol 1030 Quik
  • 3. Holzwachs br. 51

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2010. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti sloj ulja Hardwachs Parketol 1030 Quik kistom, valjkom ili špricanjem. Sušenje 24 sata i lagano brušenje.
  3. Utrljavanjem nanijeti sloj voska Holzwachs br. 51. Sušenje 24 sata.

 • Hard Top Oil

  Hard Top Oil

  • 1. Hard Top Oil

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hard Top Oil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 6-8 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hard Top Oil

  Hard Top Oil

  • 1. Hard Top Oil

  1. Podloga od furnira oraha obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hard Top Oil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 6-8 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hardwachs Oil 7030

  Hardwachs Oil 7030

  • 1. Hardwachs Oil 7030

  1. Podloga od furnira oraha obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hardwachs Oil 7030 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 24 sata između slojeva. Nakon drugog sloja sušenje 4-6 sata i finalno poliranje. Sušenje 24 sata

 • Hardwachs Parketol 2K

  Hardwachs Parketol 2K

  • 1. Hardwachs Parketol 2K

  1. Podloga od furnira okume obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja dvokomponentnog ulja Hardwachs Parketol 2K. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hard Top Oil

  Hard Top Oil

  • 1. Hard Top Oil

  1. Podloga od furnira okume obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hard Top Oil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 6-8 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hardwachs Oil 7030

  Hardwachs Oil 7030

  • 1. Hardwachs Oil 7030

  1. Podloga od furnira okume obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hardwachs Oil 7030 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 24 sata između slojeva. Nakon drugog sloja sušenje 4-6 sata i finalno poliranje. Sušenje 24 sata

 • Ulje “Invisible Touch”

  Ulje “Invisible Touch”

  • 1. Invisible Touch Oil

  1. Podloga od furnira okume obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Invisible Touch kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 4-6 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hardwachs Parketol 2K

  Hardwachs Parketol 2K

  • 1. Hardwachs Parketol 2K

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja dvokomponentnog ulja Hardwachs Parketol 2K. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hardwachs Oil 7030

  Hardwachs Oil 7030

  • 1. Hardwachs Oil 7030

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Hardwachs Oil 7030 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 24 sata između slojeva. Nakon drugog sloja sušenje 4-6 sata i finalno poliranje. Sušenje 24 sata

 • Ulje “Invisible Touch”

  Ulje “Invisible Touch”

  • 1. Invisible Touch Oil

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja Invisible Touch kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 4-6 sati između slojeva i laganim brušenjem. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Hardwachs Parketol 2K

  Hardwachs Parketol 2K

  • 1. Hardwachs Parketol 2K

  1. Podloga od furnira oraha obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja dvokomponentnog ulja Hardwachs Parketol 2K. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/70

  Antix 2008 14/70

  • 1. Holzantix 2008 14/70
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/70. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/53

  Antix 2008 14/53

  • 1. Holzantix 2008 14/53
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/53. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/12

  Antix 2008 14/12

  • 1. Holzantix 2008 14/12
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/12. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/10

  Antix 2008 14/10

  • 1. Holzantix 2008 14/10
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/10. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/56

  Antix 2008 14/56

  • 1. Holzantix 2008 14/56
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/56. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP71

  Pozitiv negativ bajc TP71

  • 1. TP 1050 / TP71
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP71. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP70

  Pozitiv negativ bajc TP70

  • 1. TP 1050 / TP70
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP70. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP59

  Pozitiv negativ bajc TP59

  • 1. TP 1050 / TP59
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP59. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP60

  Pozitiv negativ bajc TP60

  • 1. TP 1050 / TP60
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP60. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP53

  Pozitiv negativ bajc TP53

  • 1. TP 1050 / TP53
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP53. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP12

  Pozitiv negativ bajc TP12

  • 1. TP 1050 / TP12
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP12. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP56

  Pozitiv negativ bajc TP56

  • 1. TP 1050 / TP56
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP56. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Brončani listići

  Brončani listići

  • 1. FL---M042/--C02
  • 2. Zapon 6100
  • 3. Ljepilo za listiće
  • 4. Brončani listići
  • 5. Naturaaqua Parketlack

  1. Podloga od MDF ploče. Priprema MDF-a s PU bijelim temeljnim lakom u dva do tri sloja.
  2. Nanijeti izolator Zapon 6100 kako bi se osigurala prionjivost.
  3. Nakon sušenja nanijeti ljepilo za listiće i pustiti 20-30 minuta.
  4. Nanijeti listiće na ljepilo pomoću mekanog kista i pustiti 48 sati da dobro osuši.
  5. Nanijeti izolator Zapon 6100 i pustiti da osuši.
  6. Nanijeti dvije ruke dvokomponentnog laka Naturaqua Parketlack.

 • Srebrni listići

  Srebrni listići

  • 1. FL---M042/--C02
  • 2. Zapon 6100
  • 3. Ljepilo za listiće
  • 4. Srebrni listići
  • 5. Naturaaqua Parketlack

  1. Podloga od MDF ploče. Priprema MDF-a s PU bijelim temeljnim lakom u dva do tri sloja.
  2. Nanijeti izolator Zapon 6100 kako bi se osigurala prionjivost.
  3. Nakon sušenja nanijeti ljepilo za listiće i pustiti 20-30 minuta.
  4. Nanijeti listiće na ljepilo pomoću mekanog kista i pustiti 48 sati da dobro osuši.
  5. Nanijeti izolator Zapon 6100 i pustiti da osuši.
  6. Nanijeti dvije ruke dvokomponentnog laka Naturaqua Parketlack.

 • Zlatni listići

  Zlatni listići

  • 1. FL---M042/--C02
  • 2. Zapon 6100
  • 3. Ljepilo za listiće
  • 4. Zlatni listići
  • 5. Naturaaqua Parketlack

  1. Podloga od MDF ploče. Priprema MDF-a s PU bijelim temeljnim lakom u dva do tri sloja.
  2. Nanijeti izolator Zapon 6100 kako bi se osigurala prionjivost.
  3. Nakon sušenja nanijeti ljepilo za listiće i pustiti 20-30 minuta.
  4. Nanijeti listiće na ljepilo pomoću mekanog kista i pustiti 48 sati da dobro osuši.
  5. Nanijeti izolator Zapon 6100 i pustiti da osuši.
  6. Nanijeti dvije ruke dvokomponentnog laka Naturaqua Parketlack.

 • Antix 2008 i Shabby br. 50 Bianco Neve

  Antix 2008 i Shabby br. 50 Bianco Neve

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Shabby Kreide br. 50
  • 3. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti utrljavanjem sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran s 8% crnog pigmenta. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 120-150.
  2. Nanijeti kistom jedan sloj laka Shabby Kreide br. 50. Nakon 3-4 sata sušenja brušenje kako bi se postigao efekt oštećene površine tj. kako bi se vidjeli svi slojevi.
  3. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 i Shabby br. 132 Verde Primavera

  Antix 2008 i Shabby br. 132 Verde Primavera

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Shabby Kreide br. 132
  • 3. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti utrljavanjem sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran s 8% crnog pigmenta. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 120-150.
  2. Nanijeti kistom jedan sloj laka Shabby Kreide br. 132. Nakon 3-4 sata sušenja brušenje kako bi se postigao efekt oštećene površine tj. kako bi se vidjeli svi slojevi.
  3. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 i Shabby br. 144 Azzurro

  Antix 2008 i Shabby br. 144 Azzurro

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Shabby Kreide br. 144
  • 3. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti utrljavanjem sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran s 8% crnog pigmenta. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 120-150.
  2. Nanijeti kistom jedan sloj laka Shabby Kreide br. 144. Nakon 3-4 sata sušenja brušenje kako bi se postigao efekt oštećene površine tj. kako bi se vidjeli svi slojevi.
  3. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 i Shabby br. 145 Antracite

  Antix 2008 i Shabby br. 145 Antracite

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Shabby Kreide br. 145
  • 3. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti utrljavanjem sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran s 8% crnog pigmenta. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 120-150.
  2. Nanijeti kistom jedan sloj laka Shabby Kreide br. 145. Nakon 3-4 sata sušenja brušenje kako bi se postigao efekt oštećene površine tj. kako bi se vidjeli svi slojevi.
  3. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Pozitiv negativ bajc TP37

  Pozitiv negativ bajc TP37

  • 1. TP 1050 / TP37
  • 2. Hardwachs Coloroil transp. Quik 10 glossa

  1. Podloga od furnira smreke obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti sloj pozitiv negativ bajca u tonu TP37. Nakon 4-6 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Coloroil Qiuk 10 glossa, s međurazmakom od 4-6 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje u boji RO3007

  Ulje u boji RO3007

  • 1. RO3007

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3006 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje u boji RO3006

  Ulje u boji RO3006

  • 1. RO3006

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3006 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Ulje u boji RO3005

  Ulje u boji RO3005

  • 1. RO3005

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3005 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Metalik ulje RO3004

  Metalik ulje RO3004

  • 1. RO3004

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3004 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Metalik ulje RO3003

  Metalik ulje RO3003

  • 1. RO3003

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3003 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Metalik ulje RO3002

  Metalik ulje RO3002

  • 1. RO3002

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3002 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Bijelo ulje RO3001

  Bijelo ulje RO3001

  • 1. RO3001

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3001 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Transparentno ulje RO3000

  Transparentno ulje RO3000

  • 1. RO3000

  1. Podloga od furnira jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja RO3000 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 1-2 sata između slojeva I laganim brušenjem papirom granulacije 320-400. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/22

  Antix 2008 14/22

  • 1. Holzantix 2008 14/22
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/22. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/21

  Antix 2008 14/21

  • 1. Holzantix 2008 14/21
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/21. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Antix 2008 14/71

  Antix 2008 14/71

  • 1. Holzantix 2008 14/71
  • 2. Hardwachs Parketoil 1030 Quik

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom sloj premaza Holzantix 2008 prethodno toniran u nijansu 14/71. Nakon 4-6 sati sušenja obrusiti papirom granulacije 180-220.
  2. Kistom, valjkom ili špricanjem nanijeti dva sloja transparentnog ulja Hardwachs Parketol 1030 Qiuk, s međurazmakom od 6-8 sati i laganim brušenjem papirom granulacije 180-220. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.