Fagus

 • Materia Levigata MT.S4.S4 Topskin polumat

  Materia Levigata MT.S4.S4 Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.S4
  • 3. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom Nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.S6.S6 Topskin mat

  Materia Strutturata MT.S6.S6 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.S6
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Levigata MT.447.447 Topskin mat

  Materia Levigata MT.447.447 Topskin mat

  • 1. Rasafughe
  • 2. Primer Quik 3
  • 3. Monostrato
  • 4.Materia MT.447
  • 5. Topskin Opaco

  1. Na podlogu keramičkih pločica nanijeti temelj za popunjavanje fuga Rasafughe. Sušenje 12 sati i lagano brušenje papirom granulacije 150.
  2. Valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  3. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  5. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  6. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.470.470 Topskin mat

  Materia Strutturata MT.470.470 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.470
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.W1.W1 Topskin mat

  Materia Strutturata MT.W1.W1 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.W1
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.447.447 Topskin mat

  Materia Strutturata MT.447.447 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.447
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Materico Spatolato MT.22.22 Monogi

  Materia Materico Spatolato MT.22.22 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.22
  • 3. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Drugi sloj nanijeti u nešto većoj količini kako bi potezi gleterom ostali naglašeni. Sušiti 12 sati zatim lagano obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Cemento Armato MT.06.06 Monogi

  Materia Cemento Armato MT.06.06 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.06
  • 3. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom Nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć gumene šablone kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Rigato MT.473.474 Monogi

  Materia Rigato MT.473.474 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.473
  • 3. Materia MT.474
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu od MDF ploče valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie MT.473 prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Odmah po nanošenju gleterom s valovitim rubom formirati linije na Materiji. Sušenje 12 sati.
  3. Kistom nanijeti tanki sloj Materie MT.474 razrijeđene s 30% vode. Sušiti 12 sati zatim brusiti papirom granulacije 150 kako bi na vrhovima izbila Materia iz prvog nanosa.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Redoxy wall MT.H5.H5+silver Monogi

  Materia Redoxy wall MT.H5.H5+silver Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.H5
  • 3. Limatura Alluminio / Ghisa
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3 prethodno toniran u boju Materie. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj Materie prethodno pomiješane s 10% krupnog kvarcnog pijeska.
  3. Odmah po nanošenju na još svježu površinu mjestimično nanijeti dvije različite Limature u prahu (Alluminio, Ghisa)). Gleterom dodatno obraditi površinu kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim vrlo lagano obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Redoxy floor MT.H5.H5+silver Topskin mat

  Materia Redoxy floor MT.H5.H5+silver Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.H5
  • 3. Limatura Alluminio / Ghisa
  • 4. Primer 3PL
  • 5. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu mjestimično nanijeti dvije različite Limature u prahu (Alluminio, Ghisa). Gleterom dodatno obraditi površinu kako bi se postigao efekt. Sušenje 12 sati.
  5. Nanijeti špricanjem transparentni Primer 3 razrijeđen s 50% vode, kako bi se fiksirali praškovi. Sušiti 12 sati zatim lagano obrusiti papirom granulacije 150.
  6. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Redoxy floor MT.06.06+copper Topskin mat

  Materia Redoxy floor MT.06.06+copper Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.06
  • 3. Limatura Rame / Bronzo / Rame ossidato
  • 4. Primer 3PL
  • 5. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu mjestimično nanijeti tri različite Limature u prahu (Rame,Bronzo, Rame ossidato). Gleterom dodatno obraditi površinu kako bi se postigao efekt. Sušenje 12 sati.
  5. Nanijeti špricanjem transparentni Primer 3PL razrijeđen s 50% vode, kako bi se fiksirali praškovi. Sušiti 12 sati zatim lagano obrusiti papirom granulacije 150.
  6. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Oxyda MT.01.01+FU01.080 Topskin polumat

  Materia Oxyda MT.01.01+FU01.080 Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.01
  • 3. Fusion FU.01.080
  • 4. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu mjestimično s malim inoks gleterom nanijeti Fusion kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Oxyda MT.S5.S5+FU013 Topskin polumat

  Materia Oxyda MT.S5.S5+FU013 Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.S5
  • 3. Fusion FU.013
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu mjestimično s malim inoks gleterom nanijeti Fusion kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Metallika Strutturata MT.405.405+3G Topskin polumat

  Materia Metallika Strutturata MT.405.405+3G Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.405+3G
  • 3. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Metallika Strutturata MT.00.00+3G Topskin polumat

  Materia Metallika Strutturata MT.00.00+3G Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.00+3G
  • 3. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Lumina MT.S6.S6-gold Topskin sjaj

  Materia Lumina MT.S6.S6-gold Topskin sjaj

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.S6-gold
  • 3. Topskin Lucido

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Lumina MT.V6.V6-silver Topskin polumat

  Materia Lumina MT.V6.V6-silver Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.V6-silver
  • 3. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.06.06 Topskin mat

  Materia Strutturata MT.06.06 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.06
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4.  Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Redoxy wall MT.06.06+copper Monogi

  Materia Redoxy wall MT.06.06+copper Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Materia MT.06
  • 3. Limatura Rame / Bronzo / Rame ossidato
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3 prethodno toniran u boju Materie. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj Materie prethodno pomiješane s 10% krupnog kvarcnog pijeska.
  3. Odmah po nanošenju na još svježu površinu mjestimično nanijeti tri različite Limature u prahu (Rame,Bronzo, Rame ossidato). Gleterom dodatno obraditi površinu kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim vrlo lagano obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Levigata MT.457.457 Topskin sjaj

  Materia Levigata MT.457.457 Topskin sjaj

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.457
  • 4. Topskin Lucido

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Levigata MT.461.461 Topskin sjaj

  Materia Levigata MT.461.461 Topskin sjaj

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.461
  • 4. Topskin Lucido

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Levigata MT.506.506 Topskin polumat

  Materia Levigata MT.506.506 Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.506
  • 4. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Levigata MT.505.505 Topskin polumat

  Materia Levigata MT.505.505 Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.505
  • 4. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Levigata MT.472.472 Topskin mat

  Materia Levigata MT.472.472 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.472
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Levigata MT.503.503 Topskin mat

  Materia Levigata MT.503.503 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.503
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.502.502 Topskin sjaj

  Materia Strutturata MT.502.502 Topskin sjaj

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.502
  • 4. Topskin Lucido

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.S4.S4 Topskin sjaj

  Materia Strutturata MT.S4.S4 Topskin sjaj

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.S4
  • 4. Topskin Lucido

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.02.02 Topskin polumat

  Materia Strutturata MT.02.02 Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.02
  • 4. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Materia Strutturata MT.V6.V6 Topskin polumat

  Materia Strutturata MT.V6.V6 Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.Materia MT.V6
  • 4. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temelja Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Materie prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste Materie s kvarcnim pijeskom. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.