Fagus

 • Pastellone 2.0 Vintage Italia 54 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Italia 54 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Italia 54
  • 3. Timbrone 1040
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Italia 54 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć šablone Timbrone 1040 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Nord 16 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Nord 16 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Nord 16
  • 3. Rullo 298
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Nord 16 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć valjka br. 298 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Nord 12 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Nord 12 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Nord 12
  • 3. Rullo 199
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Nord 12 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć valjka br. 199 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Marcco 94 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Marcco 94 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2.Pastellone Marocco 94
  • 3. Rullo 189
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Marocco 94 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć valjka br. 189 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Turchia 63 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Turchia 63 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Turchia 63
  • 3. Rullo 117
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Turchia 63 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć valjka br. 117 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Spagna 21 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Spagna 21 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Spagna 21
  • 3. Rullo 179
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Spagna 21 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć valjka br. 179 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Francia 81 Topskin mat

  Pastellone 2.0             Francia 81 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Francia 81
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Francia 81 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Nord 11 Topskin mat

  Pastellone 2.0             Nord 11 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Nord 11
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Nord 11 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Nord 18 Topskin mat

  Pastellone 2.0             Nord 18 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Nord 18
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Nord 18 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Italia 51 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Italia 51 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Italia 51
  • 3. Timbrone 1010
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Italia 51 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć šablone Timbrone 1010 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Nord 14 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Nord 14 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Nord 14
  • 3. Timbrone 1080
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Nord 14 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć šablone Timbrone 1080 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Cipro 73 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Cipro 73 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Cipro 73
  • 3. Rullo 182
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Cipro 73 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć valjka br. 182 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0 Vintage Italia 53 Monogi

  Pastellone 2.0 Vintage Italia 53 Monogi

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Italia 53
  • 3. Rullo 300
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Italia 53 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea.
  4. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć valjka br. 300 kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             India 43 Topskin mat

  Pastellone 2.0             India 43 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone India 43
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom India 43 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Italia 53 Topskin mat

  Pastellone 2.0             Italia 53 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Italia 53
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Italia 53 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Spagna 22 Topskin mat

  Pastellone 2.0             Spagna 22 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Spagna 22
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Spagna 22 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Nord 14 Topskin mat

  Pastellone 2.0             Nord 14 Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Nord 14
  • 3. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Nord 14 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Nord 17                    Topskin polumat

  Pastellone 2.0             Nord 17                    Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Nord 17
  • 3. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Nord 17 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Turchia 61                    Topskin polumat

  Pastellone 2.0             Turchia 61                    Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Turchia 61
  • 3. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Turchia 61 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Pastellone 2.0             Cipro 73                    Topskin sjaj

  Pastellone 2.0             Cipro 73                    Topskin sjaj

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Pastellone Cipro 73
  • 3. Topskin Lucido

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Pastellonea prethodno pomiješanog s pigmentom Cipro 73 i odgovarajućim katalizatorom. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Pastellonea. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  4. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.