Fagus

 • Natural G-40 G00

  Natural G-40 G00

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G00
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 Stampato

  Natural G-40 Stampato

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G00
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Timbrone
  • 5. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40.
  5. Odmah po nanošenju na još svježu površinu napratiti otiske uz pomoć šablone Timbrone kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  6. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 Street Art

  Natural G-40 Street Art

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G00
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4.Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušenje 12 sati.
  5. Pigmentima na vodenoj bazi prema želji oslikati površinu kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  6. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 Street Art

  Natural G-40 Street Art

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G00
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušenje 12 sati.
  5. Pigmentima na vodenoj bazi prema želji oslikati površinu kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  6. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 Street Art

  Natural G-40 Street Art

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G00
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Monogi

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušenje 12 sati.
  5. Pigmentima na vodenoj bazi prema želji oslikati površinu kako bi se postigao efekt. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  6. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Monogi s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 G04            Topskin mat

  Natural G-40 G04            Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G04
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode u koju je dodan toner G04. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 G12            Topskin mat

  Natural G-40 G12            Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G12
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode u koju je dodan toner G12. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 G07            Topskin mat

  Natural G-40 G07            Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G07
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode u koju je dodan toner G07. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • Natural G-40 G14            Topskin polumat

  Natural G-40 G14            Topskin polumat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Natural G-40 G14
  • 3. Primer 3PL transparent
  • 4. Topskin Satinato

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj Natural G-40 prethodno pomiješanog s 35% vode u koju je dodan toner G14. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  3. Valjkom od mikrofibre nanijeti tanki sloj Primera 3PL razrijeđenog s 30% vode. Sušenje 2 sata.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj istog Natural G-40. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.

 • La Malta Bianca   Topskin mat

  La Malta Bianca   Topskin mat

  • 1. Primer Quik 3
  • 2. Monostrato
  • 3.La Malta Bianca
  • 4. Topskin Opaco

  1. Na podlogu valjkom nanijeti Primer Quik 3. Sušenje 2-3 sata.
  2. Inoks gleterom nanijeti sloj temeljna Monostrato. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 150.
  3. Inoks gleterom nanijeti prvi sloj La Malta Bianca prethodno pomiješane s 10% kvarcnog pijeska srednje granulacije. Nakon 12 sati sušenja obrusiti površinu papirom granulacije 150.
  4. Inoks gleterom nanijeti drugi sloj iste La Malta Bianca bez kvarcnog pijeska. Sušiti 12 sati zatim obrusiti papirom granulacije 150.
  5. Valjkom od mikrofibre nanijeti dva sloja završnog laka Topskin s međurazmakom od 4-6 sati. Nakon drugog sloja sušiti 48 sati.