Fagus

 • Akrilni vatrousporavajući lak na bukovom parketu

  Akrilni vatrousporavajući lak na bukovom parketu

  • 1. JL-05M375/-----
  • 2. AF---M666/-----
  • 3. FC---M070/-----

  1. Podloga od bukovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Akrilnom laku JL-05M375 dodati 20% aditiva za vatrootpornost AF—M666 i 10% katalizatora FC—M070, te razrijediti prema potrebi. Špricanjem nanijeti dva sloja akrilnog temeljno završnog mat laka s međurazmakom od minimalno 3-4 sata između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Fagus 11-RM-411-B

  Fagus 11-RM-411-B

  • 1. Bajc Fagus 411
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 411. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-401-B

  Fagus 11-RM-401-B

  • 1. Bajc Fagus 401
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 401. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-410-B

  Fagus 11-RM-410-B

  • 1. Bajc Fagus 410
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 410. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-404-B

  Fagus 11-RM-404-B

  • 1. Bajc Fagus 404
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 404. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-403-B

  Fagus 11-RM-403-B

  • 1. Bajc Fagus 403
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 403. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-405-B

  Fagus 11-RM-405-B

  • 1. Bajc Fagus 405
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 405. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-413-B

  Fagus 11-RM-413-B

  • 1. Bajc Fagus 413
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 413. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-406-B

  Fagus 11-RM-406-B

  • 1. Bajc Fagus 406
  • 2. FO-20M050/-----

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 406. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU polumat lak za parkete na parketu trešnje

  PU polumat lak za parkete na parketu trešnje

  • 1. FO-70M050/-----
  • 2. FC---M050/-----   

  1. Podloga od parketa trešnje obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-70M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU mat lak za parkete na hrastovom parketu

  PU mat lak za parkete na hrastovom parketu

  • 1. FO-20M050/-----
  • 2. FC---M050/-----   

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU sjajni lak za parkete na bukovom parketu

  PU sjajni lak za parkete na bukovom parketu

  • 1. FB---M650/-----
  • 2. FC---M650/-----   

  1. Podloga od wenge parketa obrušena s papirom granulacije 180. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU sjajnog laka za parkete FB—M650 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M650, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU mat lak za parkete na parketu od oraha

  PU mat lak za parkete na parketu od oraha

  • 1. FO-20M050/-----
  • 2. FC---M050/-----   

  1. Podloga od orahovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU polumat lak za parkete na orahovom parketu

  PU polumat lak za parkete na orahovom parketu

  • 1. FO-70M050/-----
  • 2. FC---M050/-----   

  1. Podloga od orahovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-70M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU mat lak za parkete na dussie parketu

  PU mat lak za parkete na dussie parketu

  • 1. FO-20M050/-----
  • 2. FC---M050/-----   

  1. Podloga od dussie parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-20M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU sjajni lak za parkete na iroko parketu

  PU sjajni lak za parkete na iroko parketu

  • 1. Holzmasse Base
  • 2. FB---M650/-----
  • 3. FC---M650/-----   

  1. Podloga od iroko parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Pomiješati prašinu od brušenja s Holzmasse Base, tekućinom za pravljenje kita. Nanijeti na površinu gumenim gleterom kako bi se zapunila pora. Nakon 12 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 240.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU sjajnog laka za parkete FB—M650 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M650, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • PU sjajni lak za parkete na wenge parketu

  PU sjajni lak za parkete na wenge parketu

  • 1. Holzmasse Base
  • 2. FB---M650/-----
  • 3. FC---M650/-----   

  1. Podloga od wenge parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Pomiješati prašinu od brušenja s Holzmasse Base, tekućinom za pravljenje kita. Nanijeti na površinu gumenim gleterom kako bi se zapunila pora. Nakon 12 sati sušenja lagano obrusiti papirom granulacije 240.
  2. Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU sjajnog laka za parkete FB—M650 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M650, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.

 • Akrilni vatrousporavajući lak na hrastovom parketu

  Akrilni vatrousporavajući lak na hrastovom parketu

  • 1. JL-05M375/-----          
  • 2. AF---M666/-----          
  • 3. FC---M070/-----

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Akrilnom laku JL-05M375 dodati 20% aditiva za vatrootpornost AF—M666 i 10% katalizatora FC—M070, te razrijediti prema potrebi. Špricanjem nanijeti dva sloja akrilnog temeljno završnog mat laka s međurazmakom od minimalno 3-4 sata između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • PU polumat lak za parkete na hrastovom parketu

  PU polumat lak za parkete na hrastovom parketu

  • 1. FO-70M050/-----
  • 2. FC---M050/-----   

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog PU mat laka za parkete FO-70M050 kataliziranog s 100% katalizatora FC—M050, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 280-320. Završno sušenje 48 sati.