Fagus

 • Hardwachs Coloroil u boji na hrastovom parketu

  Hardwachs Coloroil u boji na hrastovom parketu

  • 1. Grundierol GO20
  • 2. Hardwachs Coloroil u boji
  • 3. Hardwachs coloroil transparent

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180. Utrljati sloj temeljnog ulja za parkete Grundierol u boji. Sušenje 12 sati.
  2. Špricanjem nanijeti dva sloja ulja Hardwachs Coloroil u boji, s međurazmakom između slojeva od 4-6 sati i laganim brušenjem prema potrebi. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata i zatim nanos transparentnog ulja Hadwachs Coloroil. Sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete 2K duboki mat na parketu trešnje

  Ulje za parkete 2K duboki mat na parketu trešnje

  • 1. Parketol 2K 10 glossa

  1. Podloga od parketa trešnje obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti parketarskom polirkom s bijelim filcom tri sloja dvokomponentnog ulja za parkete Parketol 2K s međurazmakom od 16 sati između slojeva. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Hardwachs Coloroil na parketu od javora

  Hardwachs Coloroil na parketu od javora

  • 1. Hardwachs Coloroil

  1. Podloga od javorovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja ulja Hardwachs Coloroil kistom, valjkom špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete mat u boji s patinom B-12 na parketu jasena

  Ulje za parkete mat u boji s patinom B-12 na parketu jasena

  • 1. Grundierol GO146
  • 2. Parketol PO10
  • 3. Grundierol GO20

  1. Podloga od parketa jasena obrušena s papirom granulacije 180. Utrljati sloj temeljnog ulja za parkete Grundierol GO146 u boji. Sušenje 12 sati.
  2. Kistom ili valjkom nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO10, s međurazmakom između slojeva od 16 sati i laganim brušenjem prema potrebi. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.
  3. Utljavanje bijelog temeljnog ulja Grundierol GO20 kako bi se dobio efekt patine. Sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete 2K duboki mat na hrastovom parketu

  Ulje za parkete 2K duboki mat na hrastovom parketu

  • 1. Parketol 2K 10 glossa

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti parketarskom polirkom s bijelim filcom tri sloja dvokomponentnog ulja za parkete Parketol 2K s međurazmakom od 16 sati između slojeva. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete mat na hrastovom parketu

  Ulje za parkete mat na hrastovom parketu

  • 1. Parketol PO30

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO30 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete duboki mat na parketu od oraha

  Ulje za parkete duboki mat na parketu od oraha

  • 1. Parketol PO10

  1. Podloga od orahovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Holzantix 2008 i mat Parketol orahovom parketu

  Holzantix 2008 i mat Parketol orahovom parketu

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Parketol PO30         

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom Holzantix 2008 prethodno razrijeđen vodom u omjeru 1:1. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti  kitom, valjkom ili špricanjem dva sloja ulja za parkete Parketol PO30, s međurazmakom od 16 sati između slojeva i prema potrebi laganm brušenjem. Sušenje 48 sati.

 • Hardwachs Coloroil na parketu od oraha

  Hardwachs Coloroil na parketu od oraha

  • 1. Hardwachs Coloroil

  1. Podloga od orahovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja ulja Hardwachs Coloroil kistom, valjkom špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete polumat na dussie parketu

  Ulje za parkete polumat na dussie parketu

  • 1. Parketol PO60

  1. Podloga od dussie parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO60 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete 5 glossa na iroko parketu

  Ulje za parkete 5 glossa na iroko parketu

  • 1. Parketol PO05

  1. Podloga od iroko parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO05 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete pro polumat na iroko parketu

  Ulje za parkete pro polumat na iroko parketu

  • 1. Parketol Pro 60 glossa

  1. Podloga od iroko parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol Pro kistom, valjkom ili parketarskom polirkom s međurazmakom od 16 sati između slojeva. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete 2K duboki mat na wenge parketu

  Ulje za parkete 2K duboki mat na wenge parketu

  • 1. Parketol 2K 10 glossa

  1. Podloga od wenge parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti parketarskom polirkom s bijelim filcom tri sloja dvokomponentnog ulja za parkete Parketol 2K s međurazmakom od 16 sati između slojeva. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete 5 glossa na wenge parketu

  Ulje za parkete 5 glossa na wenge parketu

  • 1. Parketol PO05

  1. Podloga od wenge parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO05 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Hardwachs Coloroil bijeli na hrastovom parketu

  Hardwachs Coloroil bijeli na hrastovom parketu

  • 1. Hardwachs Coloroil bijeli 20%

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja ulja Hardwachs Coloroil kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.

 • Naturaaqua Parketol na hrastovom parketu

  Naturaaqua Parketol na hrastovom parketu

  • 1. Naturaqua Parketol

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Naturaqua Parketol kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete duboki mat na hrastovom parketu

  Ulje za parkete duboki mat na hrastovom parketu

  • 1. Parketol PO10

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO10 kistom, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 16 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 320. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete mat u boji s patinom B-9 na hrastovom parketu

  Ulje za parkete mat u boji s patinom B-9 na hrastovom parketu

  • 1. Grundierol GO20
  • 2. Parketol PO10-005
  • 3. Grundierol GO146

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180. Utrljati sloj temeljnog ulja za parkete Grundierol GO20 u bijeloj boji. Sušenje 12 sati.
  2. Kistom ili valjkom nanijeti dva sloja izbijeljenog ulja za parkete Parketol PO10-005, s međurazmakom između slojeva od 16 sati i laganim brušenjem prema potrebi. Nakon drugog sloja sušenje 24 sata.
  3. Utljavanje temeljnog ulja Grundierol GO146 u nijansi wenge kako bi se dobio efekt patine. Sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete mat u boji B-8 na hrastovom parketu

  Ulje za parkete mat u boji B-8 na hrastovom parketu

  • 1. Grundierol GO57
  • 2. Parketol PO10   

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180. Utrljati sloj temeljnog ulja za parkete Grundierol GO57. Sušenje 12 sati.
  2. Kistom ili valjkom nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO10-005, s međurazmakom između slojeva od 16 sati i laganim brušenjem prema potrebi. Sušenje 48 sati.

 • Holzantix 2008 i Parketol 2K u sivoj boji na hrastovom parketu

  Holzantix 2008 i Parketol 2K u sivoj boji na hrastovom parketu

  • 1. Holzantix 2008
  • 2. Parketol 2K u boji         

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti kistom Holzantix 2008 prethodno razrijeđen vodom u omjeru 1:1. Sušenje 12 sati i brušenje papirom granulacije 180-220.
  2. Nanijeti parketarskom polirkom s bijelim filcom dva sloja dvokomponentnog ulja za parkete Parketol 2K, s međurazmakom od 16 sati između slojeva. Sušenje 48 sati.

 • Ulje za parkete mat u boji B-16 na parketu trešnje

  Ulje za parkete mat u boji B-16 na parketu trešnje

  • 1. Grundierol GO66
  • 2. Parketol PO10   

  1. Podloga od parketa trešnje obrušena s papirom granulacije 180. Utrljati sloj temeljnog ulja za parkete Grundierol GO66. Sušenje 12 sati.
  2. Kistom ili valjkom nanijeti dva sloja ulja za parkete Parketol PO10, s međurazmakom između slojeva od 16 sati i laganim brušenjem prema potrebi. Sušenje 48 sati.