Fagus

 • Vodeni lak Solid na hrastovom parketu

  Vodeni lak Solid na hrastovom parketu

  • 1. Solid Oil XD3000
  • 2. Solid Zero XD1100

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti jedan sloj dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Oil, valjkom ili špricanjem. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje dva sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Zero, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-415-B

  Fagus 11-RM-415-B

  • 1. Bajc Fagus 415
  • 2. XD1120 Solid Classic

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 415. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanošenje tri sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Classic, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-414-B

  Fagus 11-RM-414-B

  • 1. Bajc Fagus 414
  • 2. XD1120 Solid Classic

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 414. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanošenje tri sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Classic, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-412-B

  Fagus 11-RM-412-B

  • 1. Bajc Fagus 412
  • 2. XD1120 Solid Classic

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 412. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanošenje tri sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Classic, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-407-B

  Fagus 11-RM-407-B

  • 1. Bajc Fagus 407
  • 2. XD1105 Solid Nature
  • 3. XD1100 Solid Zero

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 407. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti jedan sloj dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Nature, valjkom ili špricanjem. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  3. Nanošenje dva sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Zero, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-408-B

  Fagus 11-RM-408-B

  • 1. Bajc Fagus 408
  • 2. XD1105 Solid Nature
  • 3. XD1100 Solid Zero

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 408. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti jedan sloj dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Nature, valjkom ili špricanjem. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  3. Nanošenje dva sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Zero, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-416-B

  Fagus 11-RM-416-B

  • 1. Bajc Fagus 416
  • 2. XD1105 Solid Nature
  • 3. XD1100 Solid Zero

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 416. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti jedan sloj dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Nature, valjkom ili špricanjem. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  3. Nanošenje dva sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Zero, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-402-B

  Fagus 11-RM-402-B

  • 1. Bajc Fagus 402
  • 2. XD1105 Solid Nature
  • 3. XD1100 Solid Zero

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 402. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanijeti jedan sloj dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Nature, valjkom ili špricanjem. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  3. Nanošenje dva sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Zero, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak 20 glosa Solid Classic na bukovom parketu

  Vodeni lak 20 glosa Solid Classic na bukovom parketu

  • 1. Solid Classic XD1120

  1. Podloga od bukovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Classic, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak 0 glosa Solid Zero na parketu od javora

  Vodeni lak 0 glosa Solid Zero na parketu od javora

  • 1. Solid Zero XD1100

  1. Podloga od javorovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Zero, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak 5 glosa Solid Nature na parketu od javora

  Vodeni lak 5 glosa Solid Nature na parketu od javora

  • 1. Solid Nature XD1105

  1. Podloga od javorovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Nature, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak Solid Oil na parketu jasena

  Vodeni lak Solid Oil na parketu jasena

  • 1. Solid Oil XD3000

  1. Podloga od parketa jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Oil, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Bajc i vodeni lak Solid na parketu jasena

  Bajc i vodeni lak Solid na parketu jasena

  • 1. Bajc sivi
  • 2. Solid Classic XD1120

  1. Podloga od parketa jasena obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti jedan sloj bajca za parkete.  Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje tri sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Classic, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak Solid Oil na hrastovom parketu

  Vodeni lak Solid Oil na hrastovom parketu

  • 1. Solid Oil XD3000

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Oil, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak nula glosa Solid Zero na parketu od oraha

  Vodeni lak nula glosa Solid Zero na parketu od oraha

  • 1. Solid Zero XD1100

  1. Podloga od orahovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Zero, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak 20 glosa Solid Classic na dussie parketu

  Vodeni lak 20 glosa Solid Classic na dussie parketu

  • 1. Solid Classic XD1120

  1. Podloga od dussie parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Classic, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak Solid na hrastovom parketu

  Vodeni lak Solid na hrastovom parketu

  • 1. Solid Zero XD1100
  • 2. Solid Classic XD1120

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti jedan sloj dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Zero, valjkom ili špricanjem. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje dva sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka 20 glossa Solid Classic, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak Solid na hrastovom parketu

  Vodeni lak Solid na hrastovom parketu

  • 1. Solid Zero XD1100
  • 2. Solid Nature XD1105

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti jedan sloj dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Zero, valjkom ili špricanjem. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje dva sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Nature, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak polumat Solid Crystal na hrastovom parketu

  Vodeni lak polumat Solid Crystal na hrastovom parketu

  • 1. Solid Crystal XD1150

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Crystal, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak nula glosa Solid Zero na hrastovom parketu

  Vodeni lak nula glosa Solid Zero na hrastovom parketu

  • 1. Solid Zero XD1100

  1. Podloga od hrastovog parketa obrušena s papirom granulacije 180.  Nanijeti tri sloja dvokomponentnog vodenog laka za parkete Solid Zero, valjkom ili špricanjem s međurazmakom od 12 sati između slojeva i laganim brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.

 • Fagus 11-RM-409-B

  Fagus 11-RM-409-B

  • 1. Bajc Fagus 409
  • 2. XD1120 Solid Classic

  1. Podloga od furnira hrasta obrušena s papirom granulacije 180. Brisanjem nanešen bajc Fagus 409. Sušenje 2-3 sata.
  2. Nanošenje tri sloja valjkom ili špricanjem dvokomponentnog vodenog laka Solid Classic, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Završno sušenje 48 sati.