Fagus

 • PU bijeli lak na grilji od ariša

  PU bijeli lak na grilji od ariša

  • 1. FI---M196/-----
  • 2. FL-40M308/--C02

  1. Grilja od ariša prethodno završno obrušena papirom granulacije 150. Nanošenje PU impregnacije FI—M196 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje špricanjem dva sloja laka FL-40M308/C02, s međurazmakom od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • PU lak u boji na škuri od smreke

  PU lak u boji na škuri od smreke

  • 1. FI---M196/-----
  • 2. FL-40M308/R9010

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje PU impregnacije FI—M196 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje špricanjem dva sloja laka FL-40M308/R9010, s međurazmakom od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • PU lak u boji na škuri od ariša

  PU lak u boji na škuri od ariša

  • 1. FI---M196/-----
  • 2. FL-40M308/R5024

  1. Škura od ariša prethodno završno obrušena papirom granulacije 150. Nanošenje PU impregnacije FI—M196 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje špricanjem dva sloja laka FL-40M308/R5024, s međurazmakom od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • PU bijeli lak na prozorskom profilu od ariša

  PU bijeli lak na prozorskom profilu od ariša

  • 1. FI---M196/-----
  • 2. FL-40M308/--C02

  1. Profil prozora od ariša prethodno završno obrušen papirom granulacije 150. Nanošenje PU impregnacije FI—M196 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje špricanjem dva sloja laka FL-40M308/C02, s međurazmakom od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • PU lak u boji na prozorskom profilu od ariša

  PU lak u boji na prozorskom profilu od ariša

  • 1. FI---M196/-----
  • 2. FL-40M308/R8025

  1. Profil prozora od ariša prethodno završno obrušen papirom granulacije 150. Nanošenje PU impregnacije FI—M196 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje špricanjem dva sloja laka FL-40M308/R8025, s međurazmakom od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.