Fagus

 • Holzwachs Lasur na škuri od smreke

  Holzwachs Lasur na škuri od smreke

  • 1. Holzwachs Lasur br. 53

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom ili špricanjem prvog sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur u tonu. Nakon 12 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320. Nanošenje drugog sloja proizvoda Holzwachs Lasur. Nakon 12 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320. Nanošenje trećeg sloja proizvoda Holzwachs Lasur. Sušenje 24 sata.

 • Efekt izbijeljene smreke na grilji

  Efekt izbijeljene smreke na grilji

  • 1. 2K Bleacher
  • 2. Holzwachs Lasur ALF transparent
  • 3. Decking ulje izbijeljeno 

  1. Grilja od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dvokomponentnog izbjeljivača Borma Bleacher 2K. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje jednog sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur ALF. Nakon 12 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320.
  3. Nanošenje kistom dva sloja izbijeljenog Decking ulja, s međurazmakom od 16 sati i prema potrebi laganim brušenjem između slojeva. Sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 81

  Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 81

  • 1. Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 81

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja polupokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 81. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Holzwachs Lasur br. 59

  Holzwachs Lasur br. 59

  • 1. Holzwachs Lasur br. 59

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur br. 59. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur pokrivni br. 152

  Dekorwachs Lasur pokrivni br. 152

  • 1. Dekorwachs Lasur pokrivni br. 152

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja pokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 152. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 116

  Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 116

  • 1. Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 116 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja polupokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 116. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Holzwachs Lasur br. 17

  Holzwachs Lasur br. 17

  • 1. Holzwachs Lasur br. 17 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur br. 17. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur pokrivni br. 142

  Dekorwachs Lasur pokrivni br. 142

  • 1. Dekorwachs Lasur pokrivni br. 142

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja pokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 142. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 107

  Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 107

  • 1. Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 107 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja polupokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 107. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Holzwachs Lasur br. 03

  Holzwachs Lasur br. 03

  • 1. Holzwachs Lasur br. 03 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur br. 08. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 115

  Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 115

  • 1. Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 115 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja polupokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 115. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Holzwachs Lasur br. 08

  Holzwachs Lasur br. 08

  • 1. Holzwachs Lasur br. 08 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur br. 08. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur pokrivni br. 50

  Dekorwachs Lasur pokrivni br. 50

  • 1. Dekorwachs Lasur pokrivni br. 50 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja pokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 50. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 822

  Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 822

  • 1. Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 822 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja polupokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 822. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Holzwachs Lasur br. 50

  Holzwachs Lasur br. 50

  • 1. Holzwachs Lasur br. 50 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur br. 50. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Hibridno ulje s patinom na škuri od smreke

  Hibridno ulje s patinom na škuri od smreke

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--C02
  • 3. RY---M023/--xxx
  • 4. YS---M300/-----

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje impregnacije YM—M101 umakanjem, objevanjem ili kistom. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom ili špricanjem prvog sloja hibridnog ulja YS—M300 u bijeloj boji. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320. Nanošenje drugog sloja hibridnog ulja u boji. Sušenje 12 sati.
  3. Nanošenje patine RY—M023 u smeđem tonu. Obrada patine na mokro utrljananjem. Nakon sušenja dodatna obrada patine brušenjem.
  4. Nanošenje zaštitnog bezbojnog sloja hibridnog ulja YS—M300. Sušenje 24 sata.

 • Decorwachs Lasur na škuri od smreke

  Decorwachs Lasur na škuri od smreke

  • 1. Decorwachs Lasur br. 136

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom ili špricanjem prvog sloja pokrivne lazure na bazi voska Decorwachs Lasur u tonu. Nakon 12 sati sušenja lagano brusiti papirom granulacije 280-320. Nanošenje drugog sloja proizvoda Dekorwachs Lasur. Sušenje 24 sata.

 • Dekorwachs Lasur pokrivni br. 08

  Dekorwachs Lasur pokrivni br. 08

  • 1. Dekorwachs Lasur pokrivni br. 08 

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja pokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 08. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Laneno ulje M12041

  Laneno ulje M12041

  • 1. Laneno ulje M12041

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Lanenog ulja M12041. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tungovo ulje M12041

  Tungovo ulje M12041

  • 1. Tungovo ulje M12041

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tungovo ulja M12041. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tikovo ulje M12056

  Tikovo ulje M12056

  • 1. Tikovo ulje M12056

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tikovog ulja M12056. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Laneno ulje M12056

  Laneno ulje M12056

  • 1. Laneno ulje M12056

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Lanenog ulja M12056. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 150

  Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 150

  • 1. Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 150

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja polupokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 150. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tungovo ulje M12056

  Tungovo ulje M12056

  • 1. Tungovo ulje M12056

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tungovo ulja M12056. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tikovo ulje M12048

  Tikovo ulje M12048

  • 1. Tikovo ulje M12048

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tikovog ulja M12048. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Laneno ulje M12048

  Laneno ulje M12048

  • 1. Laneno ulje M12048

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Lanenog ulja M12048. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tungovo ulje M12048

  Tungovo ulje M12048

  • 1. Tungovo ulje M12048

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tungovo ulja M12048. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tikovo ulje M12053

  Tikovo ulje M12053

  • 1. Tikovo ulje M12053

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tikovog ulja M12053. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tungovo ulje M12052

  Tungovo ulje M12052

  • 1. Tungovo ulje M12052

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tungovo ulja M12052. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur pokrivni br. 125

  Dekorwachs Lasur pokrivni br. 125

  • 1. Dekorwachs Lasur pokrivni br. 125

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja pokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 125. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Holzwachs Lasur br. 63

  Holzwachs Lasur br. 63

  • 1. Holzwachs Lasur br. 63

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur br. 63. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 120

  Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 120

  • 1. Dekorwachs Lasur polupokrivni br. 120

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja polupokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 120. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur pokrivni br. 133

  Dekorwachs Lasur pokrivni br. 133

  • 1. Dekorwachs Lasur pokrivni br. 133

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja pokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 133. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Holzwachs Lasur br. 136

  Holzwachs Lasur br. 136

  • 1. Holzwachs Lasur br. 136

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja lazure na bazi voska Holzwachs Lasur br. 136. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Dekorwachs Lasur pokrivni br. 63

  Dekorwachs Lasur pokrivni br. 63

  • 1. Dekorwachs Lasur pokrivni br. 63

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja pokrivne lazure na bazi voska Dekorwachs Lasur br. 63. Sušenje između slojeva 8 sati i lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tikovo ulje M12052

  Tikovo ulje M12052

  • 1. Tikovo ulje M12052

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tikovog ulja M12052. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Laneno ulje M12052

  Laneno ulje M12052

  • 1. Laneno ulje M12052

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Lanenog ulja M12052. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tikovo ulje M12041

  Tikovo ulje M12041

  • 1. Tikovo ulje M12041

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tikovog ulja M12041. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Laneno ulje M12053

  Laneno ulje M12053

  • 1. Laneno ulje M12053

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Lanenog ulja M12053. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tungovo ulje M12053

  Tungovo ulje M12053

  • 1. Tungovo ulje M12053

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tungovo ulja M12053. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tikovo ulje M12060

  Tikovo ulje M12060

  • 1. Tikovo ulje M12060

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tikovog ulja M12060. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Laneno ulje M12060

  Laneno ulje M12060

  • 1. Laneno ulje M12060

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Lanenog ulja M12060. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tungovo ulje M12060

  Tungovo ulje M12060

  • 1. Tungovo ulje M12060

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tungovo ulja M12060. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tikovo ulje M12045

  Tikovo ulje M12045

  • 1. Tikovo ulje M12045

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tikovog ulja M12045. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Laneno ulje M12045

  Laneno ulje M12045

  • 1. Laneno ulje M12045

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Lanenog ulja M12045. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Tungovo ulje M12045

  Tungovo ulje M12045

  • 1. Tungovo ulje M12045

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom dva sloja Tungovo ulja M12045. Sušenje između slojeva 12 sati i prema potrebi lagano brušenje. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.