Fagus

 • Transparentno hibridno ulje na decku od tikovine

  Transparentno hibridno ulje na decku od tikovine

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--T28

  1. Deck od tikovine tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/T28 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Transparentno hibridno ulje na decku od ipea

  Transparentno hibridno ulje na decku od ipea

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--T28

  1. Deck od ipea tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/T28 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Transparentno hibridno ulje na decku od rebrastog ariša

  Transparentno hibridno ulje na decku od rebrastog ariša

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--T28

  1. Deck od ariša tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/T28 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje i patina na decku od ariša

  Hibridno ulje i patina na decku od ariša

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--R78
  • 3. GY---L045/--C48
  • 4. YS---M300/-----

  1. Deck od ariša tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje hibridnog ulja YS—M300/xxx u boji. Sušenje 4-6 sati.
  3. Nanošenje utrljavanjem patine GY—L045/C48. Sušenje 12 sati i lagano brušenje.
  4. Nanošenje zaštitnog sloja transparentnog hibridnog ulja YS—M300. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje i patina na decku od ariša

  Hibridno ulje i patina na decku od ariša

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/ delfino
  • 3. YS---M300/--C02

  1. Deck od ariša tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje hibridnog ulja YS—M300 u plavoj boji. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje.
  3. Nanošenje bijelog hibridnog ulja YS—M300/C02. Sušenje 24 sata.

 • Transparentno hibridno ulje na decku od termo jasena

  Transparentno hibridno ulje na decku od termo jasena

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--T28

  1. Deck od termo jasena tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/T28 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje u sivoj boji na decku od termo jasena

  Hibridno ulje u sivoj boji na decku od termo jasena

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/CS010

  1. Deck od termo jasena tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/CS010 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje u plavoj boji na decku od ariša

  Hibridno ulje u plavoj boji na decku od ariša

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/ delfino

  1. Deck od ariša tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje u bijeloj boji na decku od ariša

  Hibridno ulje u bijeloj boji na decku od ariša

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--C02

  1. Deck od ariša tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/C02 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje u sivoj boji na decku od ipea

  Hibridno ulje u sivoj boji na decku od ipea

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/CS011

  1. Deck od ipea tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/CS011 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje u smeđoj boji na decku od termo jasena

  Hibridno ulje u smeđoj boji na decku od termo jasena

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/S7010-Y50R

  1. Deck od termo jasena tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/S7010-Y50R , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje u zelenoj boji na decku od ariša

  Hibridno ulje u zelenoj boji na decku od ariša

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/R6021

  1. Deck od ariša tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dvije ruke hibridnog ulja YS—M300/R6021 , s međurazmakom od 3-4 sata i prema potrebi laganim brušenjem. Sušenje 24 sata.

 • Hibridno ulje i patina na decku od ariša

  Hibridno ulje i patina na decku od ariša

  • 1. YM---M101/-----
  • 2. YS---M300/--C02
  • 3. YS---M300/ Delfino

  1. Deck od ariša tretiran vodenom impregnacijom YM—M101. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje dva sloja bijelog hibridnog ulja YS—M300/C02, s međurazmakom od 3-4 sata. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje.
  3. Nanošenje hibridnog ulja YS—M300 u plavoj boji. Sušenje 24 sata.