Fagus

 • Rioverde pokrivni ciklus na grilji od smreke

  Rioverde pokrivni ciklus na grilji od smreke

  • 1. RM 1910
  • 2. RL 1640

  1. Grilja od okumea prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1910. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje kistom tri sloja laka RL1640, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RAL 9002

  Rioverde RAL 9002

  • 1. RM 1010
  • 2. YO-30M370/R9002              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka YO-30M370/RAL9002, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1240

  Rioverde RL 1240

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1240              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1240, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1140

  Rioverde RL 1140

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1140              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1140, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1040

  Rioverde RL 1040

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1040              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1040, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Vodeni metalik lak na PVC prozorskom profilu

  Vodeni metalik lak na PVC prozorskom profilu

  • 1. AP---M088/-----
  • 2. YO-30M377/Rxxxx
  • 3. EY---M377/--A38

  1. Profil prozora od PVC-a dobro očistiti krpom i posebnim sredstvom za čišćenje AP—M088 koje ujedno osigurava prionjivost laka na PVC.
  2. Nakon 5 minuta špricanjem nanošenje vodenog laka YO-30M377/Rxxxx s dodatkom 3% metalik paste EY—M377/C38. Sušenje 48 sati.

 • Vodeni metalik lak na PVC prozorskom profilu

  Vodeni metalik lak na PVC prozorskom profilu

  • 1. AP---M088/-----
  • 2. YO-30M377/Rxxxx
  • 3. EY---M377/--A38

  1. Profil prozora od PVC-a dobro očistiti krpom i posebnim sredstvom za čišćenje AP—M088 koje ujedno osigurava prionjivost laka na PVC.
  2. Nakon 5 minuta špricanjem nanošenje vodenog laka YO-30M377/Rxxxx s dodatkom 3% metalik paste EY—M377/C38. Sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak u boji na prozorskom profilu od smreke

  Vodeni lak u boji na prozorskom profilu od smreke

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. AY---M499/-----
  • 3. YL---C269/--C02
  • 4. YO-30M360/R7004

  1. Profil prozora od smreke prethodno završno obrušen papirom granulacije 150-180. Nanošenje bijele impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Špricanje temeljnog bijelog laka YL—C269/C02. Sušenje 6-8 sati, zatim brušenje papirom granulacije 240-280.
  4. Nanošenje špricanjem dva sloja laka YO-30M360/R7004, s međurazmakom od 3-4 sata. Sušenje 48 sati.

 • Vodeni bijeli lak na prozorskom profilu od ariša

  Vodeni bijeli lak na prozorskom profilu od ariša

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. YL---M282/--C02
  • 3. YC---M400/-----
  • 4. YO-30M360/--SBN

  1. Profil prozora od ariša prethodno završno obrušen papirom granulacije 150. Nanošenje impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje špricanjem dva tanka sloja bijelog dvokomponentnog temeljnog laka YL—M282/C02, s međurazmakom od 4-6 sati između slojeva. Sušenje 24 sata i brušenje papirom granulacije 240-280.
  3. Nanošenje završnog bijelog laka YO-30M360/SBN. Sušenje 48 sati.

 • Efekt Decape 200 na prozorskom profilu od smreke

  Efekt Decape 200 na prozorskom profilu od smreke

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. YL---M282/--C02
  • 3. YC---M400/-----
  • 4. AY---M451/-----
  • 5. YO-30M312/-----

  1. Profil prozora od smreke prethodno završno obrušen papirom granulacije 150-180. Nanošenje impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje špricanjem dva tanka sloja bijelog dvokomponentnog temeljnog laka YL—M282/C02, s međurazmakom od 4-6 sati između slojeva. Sušenje 24 sata i brušenje papirom granulacije 240-280.
  3. Špricanjem nanošenje patine AY—M451 u smeđoj boji, zatim brisanje krpom kako bi se postigao željeni efekt. Sušenje 4-6 sati.
  4. Nanošenje zaštitnog bezbojnog laka YO-30M312. Sušenje 48 sati.

 • Vodeni metalik lak na škuri od smreke

  Vodeni metalik lak na škuri od smreke

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. AY---M499/-----
  • 3. YL---C269/--C02
  • 4. YO-30M311/--T46

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje bijele impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Špricanje dva sloja temeljnog bijelog laka YL—C269/C02, s međurazmakom od 4-6 sati. Sušenje 24 sata, zatim brušenje papirom granulacije 240-280.
  4.  Nanošenje špricanjem metalik laka YO-30M311/T46. Sušenje 48 sati.

 • Efekt Decape 201 na prozorskom profilu od hrasta

  Efekt Decape 201 na prozorskom profilu od hrasta

  • 1. YM---M044/--NTR
  • 2. YL---M282/R8017
  • 3. YC---M400/-----
  • 4. YL---C865/-----
  • 5. AY---M451/--E02
  • 6. YO-30M312/-----

  1. Profil prozora od hrasta prethodno završno obrušen papirom granulacije 150-180. Nanošenje impregnacije YM—M044/NTR umakanjem, objevanjem ili kistom. Sušenje 1-2 sata.
  2. Nanošenje špricanjem dva tanka sloja dvokomponentnog temeljnog laka YL—M282 u željenoj nijansi, s međurazmakom od 4-6 sati između slojeva. Sušenje 4-6 sati.
  3. Špricanjem nanošenje nežutećeg temeljnog laka YL—C865. Sušenje 24 sata.
  4. Špricanjem nanošenje patine AY—M451 u bijeloj boji. Nakon 4-6 sati sušenja brušenje papirom granulacije 240-280.
  5. Nanošenje zaštitnog bezbojnog laka YO-30M312. Sušenje 48 sati.

 • Decora efekt 231 na grilji od smreke

  Decora efekt 231 na grilji od smreke

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. YL---C865/-----
  • 3. YL---C865/R7040
  • 4. YO-30M312/-----

  1. Grilja od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje bijele impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Sušenje 1-2 sata.
  2. Špricanjem nanijeti dva sloja temeljnog laka YL—C865, s međurazmakom od 1-2 sata. Sušenje 1-2 sata.
  3. Nanošenje špricanjem jednog sloja temeljnog YL—M865 toniranog u RAL 7040. Nakon 24 sata sušenja lagano brušenje zadnjeg sloja kako bi se prema želji došlo do transparentnog temelja.
  4. Nanošenje špricanjem završnog laka YO-30M312. Sušenje 48 sati.

 • Pokrivni ciklus na grilji od merantija

  Pokrivni ciklus na grilji od merantija

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. AY---M499/-----
  • 3. YO-30M360/R6005

  1. Grilja od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Sušenje 6-8 sati, zatim brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Nanošenje špricanjem dva sloja laka u boji YO-30M360/R6005, s međurazmakom između slojeva od 12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Sušenje 48 sati.

 • Vodeni metalik lak na grilji od smreke

  Vodeni metalik lak na grilji od smreke

  • 1. YM---M044/--NTR
  • 2. AY---M499/-----
  • 3. YL---C269/--NRO
  • 4. YO-30M310/--T87

  1. Grilja od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje impregnacije YM—M044/NTR umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Špricanje dva sloja temeljnog laka YL—C269 toniranog u crno, s međurazmakom od 4-6 sati. Sušenje 24 sata, zatim brušenje papirom granulacije 240-280.
  4. Nanošenje špricanjem laka YO-30M310/T87. Sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak u boji s patinom na škuri od hrasta

  Vodeni lak u boji s patinom na škuri od hrasta

  • 1. YM---M092/-----
  • 2. AY---M499/-----
  • 3. YO-30M360/xxxx
  • 4. RY---M021/--T22
  • 5. YO-30M312/-----

  1. Škura od hrasta prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje Top Quality impregnacije YM—M092 umakanjem, objevanjem ili kistom. Sušenje 4-6 sati.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Nanošenje špricanjem sloja laka YO-30M360 u željenoj nijansi. Sušenje 12 sati.
  4. Nanošenje patine RY—M023 u smeđem tonu. Obrada patine na mokro utrljananjem. Nakon sušenja dodatna obrada patine brušenjem.
  5. Nanošenje zaštitnog bezbojnog laka YO-30M312. Sušenje 48 sati

 • Rioverde pokrivni ciklus na škuri od okumea

  Rioverde pokrivni ciklus na škuri od okumea

  • 1. RM 2010
  • 2. RL 1240

  1. Škura od okumea prethodno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom bijele impregnacije RM2010. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Nanošenje kistom tri sloja laka RL1240, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Vodeni bijeli lak na škuri od smreke

  Vodeni bijeli lak na škuri od smreke

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. AY---M499/-----
  • 3. YL---C269/--C02
  • 4. YO-30M360/--SBN

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje bijele impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Špricanje temeljnog bijelog laka YL—C269/C02. Sušenje 6-8 sati, zatim brušenje papirom granulacije 240-280.
  4. Nanošenje špricanjem dva sloja laka YO-30M360/SBN, s međurazmakom od 3-4 sata. Sušenje 48 sati.

 • Vodeni lak u boji na škuri od smreke

  Vodeni lak u boji na škuri od smreke

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. AY---M499/-----
  • 4. YO-30M360/R8011

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje bijele impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Nanošenje špricanjem dva sloja laka YO-30M360/R8011, s međurazmakom od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon drugog sloja sušenje 48 sati.

 • Vodeni metalik lak na škuri od smreke

  Vodeni metalik lak na škuri od smreke

  • 1. YM---M044/--C02
  • 2. AY---M499/-----
  • 3. YL---C269/--C02
  • 4. YO-30M311/--C76

  1. Škura od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje bijele impregnacije YM—M044/C02 umakanjem, objevanjem ili kistom. Nakon 4-6 sati sušenja lagano brušenje papirom granulacije 240-280.
  2. Na spojeve i čela nanošenje zapnjivača AY—M499. Sušenje 4-6 sati.
  3. Špricanje dva sloja temeljnog bijelog laka YL—C269/C02, s međurazmakom od 4-6 sati. Sušenje 24 sata, zatim brušenje papirom granulacije 240-280.
  4. Nanošenje špricanjem metalik laka YO-30M311/C76. Sušenje 48 sati.

 • Rioverde RAL 5001

  Rioverde RAL 5001

  • 1. RM 1010
  • 2. YO-30M370/R5001              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka YO-30M370/RAL5001, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6660

  Rioverde RL 6660

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6660              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6660, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6760

  Rioverde RL 6760

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6760              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6760, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6560

  Rioverde RL 6560

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6560              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6560, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6460

  Rioverde RL 6460

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6460              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6460, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6360

  Rioverde RL 6360

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6360              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6360, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6860

  Rioverde RL 6860

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6860              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6860, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6260

  Rioverde RL 6260

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6260              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6260, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 6160

  Rioverde RL 6160

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 6160              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL6160, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 2040

  Rioverde RL 2040

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 2040              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL2040, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1840

  Rioverde RL 1840

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1840              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1840, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde NCS S 7010-Y50R

  Rioverde NCS S 7010-Y50R

  • 1. RM 1010
  • 2. YO-30M370/NCS              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka YO-30M370/NCS S7010-Y50R, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1640

  Rioverde RL 1640

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1640              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1640, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1540

  Rioverde RL 1540

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1540              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1540, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RAL 5024

  Rioverde RAL 5024

  • 1. RM 1010
  • 2. YO-30M370/R5024              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka YO-30M370/RAL5024, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1440

  Rioverde RL 1440

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1440              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1440, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.

 • Rioverde RL 1340

  Rioverde RL 1340

  • 1. RM 1010
  • 2. RL 1340              

  1. Podloga od smreke prethodno završno obrušena papirom granulacije 150-180. Nanošenje kistom impregnacije RM1010. Sušenje 4-6 sati.
  2. Nanošenje kistom dva sloja laka RL1340, s međurazmakom između slojeva od 8-12 sati i brušenjem papirom granulacije 240-280. Nakon zadnjeg sloja sušenje 48 sati.